Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

YITH WooCommerce Compare

Plugin YITH WooCommerce Compare là phần mở rộng của plugin WooCommerce cho phép người dùng so sánh một số sản phẩm trong website của bạn.

Tất cả các sản phẩm được lưu trong một bảng hoàn chỉnh, nơi người dùng có thể thấy sự khác biệt giữa các sản phẩm. Mỗi tính năng sản phẩm có thể thiết lập với các thuộc tính woocommerce trong cấu hình sản phẩm.
Bạn cũng có thể thêm một widget đơn giản với danh sách các sản phẩm mà người dùng đã thêm vào, nơi bạn có thể quản lý chúng.
Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần tùy chỉnh bảng so sánh với kiểu của bạn, bằng cách chỉnh sửa mẫu cụ thể.

Tài liệu đầy đủ có sẵn tại đây

Plugin này tương thích 100% với WPML

Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển YITHEMES
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng