Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

WP Fastest Cache

Plugin này tạo các tệp html tĩnh từ blog WordPress động của bạn.
Khi một trang được hiển thị, php và mysql được sử dụng. Do đó, hệ thống cần RAM và CPU.
Nếu nhiều khách truy cập đến một trang web, hệ thống sử dụng rất nhiều RAM và CPU nên trang được hiển thị rất chậm.Trong trường hợp này, bạn cần một hệ thống bộ đệm để không hiển thị lại trang.Hệ thống bộ nhớ cache tạo tệp html tĩnh và lưu. Những người dùng khác tiếp cận trang html tĩnh.

Thiết lập plugin này rất dễ dàng. Bạn không cần sửa đổi tệp .htacces. Nó sẽ được sửa đổi tự động.
Hỗ trợ nhiều trang web

Wpfc không hỗ trợ WordPress Multisite.

Một số tính năng nổi bật:

 • Mod_Rewrite là phương pháp nhanh nhất được sử dụng trong plugin này
 • Tất cả các tệp bộ nhớ cache sẽ bị xóa khi bài đăng hoặc trang được đăng
 • Quản trị viên có thể xóa tất cả các tệp được lưu trong bộ nhớ cache khỏi trang tùy chọn
 • Quản trị viên có thể xóa các tệp css và js được rút gọn khỏi trang tùy chọn
 • Chặn bộ nhớ cache cho trang hoặc bài đăng cụ thể bằng Mã
 • Thời gian chờ của bộ nhớ cache – Tất cả các tệp được lưu trong bộ nhớ cache sẽ bị xóa vào thời điểm được xác định
 • Thời gian chờ của bộ nhớ cache cho các trang cụ thể
 • Bật / Tắt tùy chọn bộ nhớ cache cho thiết bị di động
 • Bật / Tắt tùy chọn bộ nhớ cache cho người dùng đã đăng nhập
 • Hỗ trợ SSL
 • Hỗ trợ CDN
 • Tải trước bộ nhớ cache – Tự động tạo bộ nhớ cache của tất cả các trang web
 • Loại trừ trang và tác nhân người dùng
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển Emre Vona
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng