Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

WooCommerce Customizer

Cho phép bạn tùy chỉnh văn bản nút, nội dung, và nhiều hơn nữa, nhưng bạn phải viết mã PHP để sử dụng chúng.

Plugin này cung cấp trang cài đặt nơi bạn có thể thêm các tùy chỉnh của mình và lưu chúng mà không cần phải viết bất kỳ mã nào hoặc sửa đổi bất kỳ mẫu nào, điều này rất hữu ích cho việc thử nghiệm thay đổi nhanh.

Yêu cầu WooCommerce 2.5.5+

Dưới đây là một số tùy chỉnh bạn có thể thực hiện:

  • Thêm văn bản, huy hiệu bán hàng cho các trang, sản phẩm
  • Số lượng sản phẩm được hiển thị trên mỗi trang
  • Tiêu đề cho tab “Mô tả sản phẩm” và “Thông tin bổ sung”.
  • Phiếu giảm giá trang / văn bản đăng nhập
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển SkyVerge
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng