Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

Polylang

PolyLang là một plugin hỗ trợ wordpress tạo đa ngôn ngữ miễn phí với hơn 100.000 website đang sử dụng plugin này

Một số tính năng nổi bật:

  • Dễ sử dụng với giao diện đơn giản.
  • Thân thiện SEO nếu website bạn đang trú trọng về seo thì plugin PolyLang là điểm mạnh hỗ trợ bạn về chức năng này.
  • Hỗ trợ dịch nhiều ngôn ngữ. Hỗ trợ khi dịch ngôn ngữ RTL. Gói ngôn ngữ WordPress được tự động tải xuống và cập nhật.
  • Dịch tất cả các nội dung bao gồm: content, thẻ, url, danh mục, trang, menu …
  • Dịch tất cả bài đăng, nguồn cấp dữ liệu RSS và tất cả các tiện ích WordPress mặc định đều được hỗ trợ.
  • Ngôn ngữ được đặt theo nội dung hoặc theo mã ngôn ngữ trong url hoặc bạn có thể sử dụng một tên miền phụ hoặc tên miền khác cho mỗi ngôn ngữ
  • Các menu, tags cũng như một số metas khác được tự động sao chép khi thêm một bản dịch trang hoặc bài mới
  • Nếu bạn muốn ngừng sử dụng WPML, bạn có thể sử dụng plugin ” WPML to Polylang ”
    https://wordpress.org/plugins/wpml-to-polylang/
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển Frédéric Demarle
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng