Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

Lazy Load for Comments

Bằng việc không tải ngay một đống bình luận, bạn sẽ cải thiện tốc độ tải trang web. Nó cũng cải thiện trải nghiệm người dùng trên màn hình nhỏ và kết nối Internet chậm.

Lưu ý: Plugin này chỉ hỗ trợ các website sử dụng trình Comments mặc định của WordPress.

Tính năng nổi bật:

  • Chỉ tải bình luận khi cần thiết.
  • Cải thiện tốc độ tải trang.
  • Thân thiện với nhà phát triển (Hooks có sẵn để thay đổi).
  • Theo tiêu chuẩn mã hóa WordPress tốt nhất.
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển Kevin Weber
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng