Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

Custom Share Buttons with Floating Sidebar

Nó là một plugin để chia sẻ trang web của bạn trong số bạn bè của bạn thông qua các trang web xã hội. Plugin này hỗ trợ 9 trang web mạng xã hội.

Bằng cách sử dụng plugin này, khách truy cập có thể chia sẻ trang web của bạn trên các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Google+, Stumbleupon, Reddit, Youtube.

Nó là một plugin nhẹ. Không có tệp JS bên ngoài được thêm vào trong plugin này vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trang web của bạn.

Tính năng nổi bật:

  • Tùy chọn để thêm hình ảnh tùy chỉnh của bất kỳ nút xã hội nào.
  • Thêm màu nền của nút chia sẻ xã hội.
  • Thêm nút chia sẻ cho mỗi bài đăng / trang
  • Tùy chỉnh ẩn/ Hiện
  • Chỉnh sửa nội dung thông báo (“Hiển thị nút”, ”Ẩn nút”… vv)
  • Thiết lập vị trí hiển thị (Trái / Phải / Dưới)
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển MR Web Solution
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng