Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

Broken Link Checker

Khi bạn thay đổi cách hiển thị Permalinks, Category, đổi sang domain mới… thì sẽ hình thành nên các liên kết gãy hay còn gọi là Broken link. Để kiểm tra và khắc phục các liên kết gãy này thì trong WordPress hiện nay đã có plugin Broken Link Checker giúp bạn kiểm tra và sửa các link gãy đó.

Tính năng của plugin Broken Link Checker:

  • Tự động tìm các liên kết gãy, hỏng, không làm việc, thiếu hình ảnh và chuyển hướng.
  • Thông báo cho bạn về các liên kết gãy, hỏng thông qua bảng điều khiển hoặc qua email.
  • Ngăn chặn các công cụ tìm kiếm theo các liên kết hỏng.
  • Các liên kết hỏng có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ bảng điều khiển của plugin Broken Link Checker.
  • Bạn có thể tìm kiếm và lọc các liên kết đó bằng URL, anchor text.
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển Janis Elsts, Vladimir Prelovac
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng