Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website của bạn

Autoptimize

Autoptimize là một plugin miễn phí với gần 1 triệu lượt tải.

Tác dụng của plugin này là giúp bạn tăng tốc độ tải trang cho WordPress bằng phương pháp Minify.

Phương pháp minify là giảm bớt hay nén không làm mất đi thành phần nào của CSS và JavaScript mà chỉ lược bỏ các khoảng trắng, dấu xuống hàng rồi gộp chúng lại thành một.

Tính năng nổi bật:

  • Nén các file HTML / Css / JavaScript
  • Xóa biểu tượng cảm xúc của WordPress,
  • Tối ưu hóa Google Fonts và hơn thế nữa.
Tải ứng dụng
Phí cài đặt Miễn phí
Nhà phát triển Frank Goossens (futtta)
Đánh giá

Hỗ trợ

Số điện thoại 024-4455-3333
Email hotro@webtot.vn
Website hotro.webtot.vn

Hình ảnh ứng dụng